Tuesday, June 25, 2024

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local 2022

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local 2022

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2021

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2020

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2019

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2018

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.01.2017

HOTARARE AGENDA CULTURALA 2017

HOTARARE APROBARE NUMAR ASISTENTI 2017

HOTARARE APROBARE RAPORT ACTIVITATE ASISTENTI SEM2 DIN 2016

HOTARARE APROBARE REGULAMENT CANTINA SOCIALA

HOTARARE CONSTITUIRE GRUP LOCAL DE LUCRU 2017

HOTARARE COTIZATIE ADI 2017

HOTARARE DIAGNOZA COMUNITATE 2017

HOTARARE ORGANIGRAMA, STAT DE FUNCTII SI REGULAMENT

HOTARARE PLAN ANUAL ACTIUNE 2017

HOTARARE PLAN LOCAL ACTIUNE 416 PENTRU 2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 24.02.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 24.02.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 16.03.2017

HCL SEDINTA DIN DATA DE 16.03.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 12.05.2017

HCL SEDINTA EXTRAORDINARA 12.05.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 30.06.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 30.06.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.07.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 31.07.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 31.08.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 31.08.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 29.09.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 29.09.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 28.11.2017

 HCL SEDINTA ORDINARA  28.11.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 15.12.2017

HCL SEDINTA DIN DATA DE 15.12.2017

Hotărâri ale Consilului Local adoptate în ședința din data de 28.12.2017

HCL SEDINTA ORDINARA 28.12.2017

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2016

 

Hotărâri ale Consiliului Local adoptate în 2015