Tuesday, June 25, 2024

Istoricul localităţii Ţînţăreni

Prima atestare documentară apare în anul 1571 , 13 august, mai precis este vorba despre o  carte a Domnului Ţării Româneşti, Alexandru Voievod.

Din punct de vedere geografic , aşezarea este alcatuită din patru sate : Ţînţăreni, Floreşti, Chiciora şi Arpadia.

Prezentare geografica
Comuna Tînţăreni este situată la o distanță de 70 km de municipiul Tg. Jiu, reşedinţa județului Gorj, iar cel mai apropiat centru industrial şi de consum este oraşul Filiaşi din județul Dolj, situat la 4 km pe şoseaua spre Craiova. Satele componente ale comunei au stabilite relaţii de accesibilitate corecte cu satul de reşedinţă, Ţînţăreni, prin reţeaua de căi de comunicaţie rutieră care permite în orice moment legături directe și cu oraşul Filiași şi municipiul Craiova  aflat la circa 40 km.

STATUTUL COMUNEI