Wednesday, May 29, 2024

– S-a intocmit si depus proiect pe Masura 322 integrat  “Modernizare drumuri drumuri comunale”, “Modernizare Targ Traditional Tantareni”;

– S-a implementat proiectul  “Descentralizare locala la Standarde Europene “

– S-au depus proiecte in domeniul Spatii verzi : “Reabilitare si extindere parcuri comuna Tantareni “

– S-au depus proiecte pe rromi : “Pregatire vocationala profesionala pentru comunitatea rroma”

– S-a depus proiect pe social : “Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii”

– S-a depus proiect pe rromi : “Modernizare D.S.14”

– S-a depus proiect pe “Baze  Sportive”

Proiecte 2004-2008

Tipul lucrarii Denumirea lucrarii Valoare(mil. lei)
A. Lucrari de infrastructura
– reparatii, modernizari drumuri comunale si locale – reparatii drum – pietruire ulite
– modernizare DC50 3.5 km
– modernizare DC51 2.65 km
– modernizare ulita Istratesti 1.2 km
– modernizare ulita Camin Cultural Tintareni 0.85 km
– modernizare drum Arpadia 0.9 km
2.100
21.000
16.000
7.200
5.100
5400
– alimentare cu apa (sisteme noi, extindere, reabilitari) modernizare si extindere alimentare cu apa sat Tintareni si Floresti 26.886
– canalizare apa menajera (retele canal si statii de epurare) infiintare retea de canalizare sat Tintareni 19.000
– alimentare cu gaze (extinderi, retele noi, reabilitari) infiintare si extindere retele de distributie gaze naturale 53.000
– iluminat public reabilitarea iluminatului public 1.000
– depozite deseuri menajere amenajarea si intretinerea platformelor de gunoi 2.000
B. Lucrari institutii publice
– scoli (reparatii, modernizari, reabilitari, scoli noi) – reabilitare si modernizare clagire Gradinita Floresti nr. 1
– asigurarea comfortului termic la Scoala Generala Tintareni si la Scoala Generala Floresti
– amenajarea bazelor sportive scolare de la Scoala Generala Tintareni si de la Scoala Generala Floresti
– modernizarea bibliotecilor scolare si asigurarea fondului de carte la Scoala Generala Tintareni si la Scoala Generala Floresti
– infiintare laborator de informatica la Scoala Generala Tintareni
2.000

2.400

1.000
500
750

– gradinite (reparatii, modernizari, extindere cladiri) inlocuirea mobilierului degradat moral si fizic de la gradinitele din Tintareni si din Floresti 500
– camine culturale, sali de spectacole (amenajari, extinderi, cladiri noi) – repararea si reabilitarea Caminului Cultural Floresti si dotarea cu mobilier a Caminului Cultural Floresti si a Caminului Cultural Tintareni
– infiintarea coltului etnografic al satului, organizarea de manifestari pentru conservarea specificului cultural al zonei “Mihai Eminescu”
1.000

200

– sali de sport (constructii noi, amenajari de sali existente) – modernizare sala de sport la Scoala Generala Floresti nr. 1
– infiintarea si modernizarea bazelor sportive si de agrement in satele Tintareni si Floresti
1.308

1.000

– piete, targuri, oboare (amenajari, obiective noi) Asfaltare si amenajare platou piata cu utilitati, dotare si echipare corespunzatoare desfacerii marfurilor: instalatii sanitare, electrice, de apa potabila si canalizare, mobilier specific copertine, dotari PSI
Dotare cu toate serviciile care faciliteaza desfasurarea activitatii in conditii optime, potrivit legii, dimensionate in functie ed numarul locurilor de vanzare, respectiv:
– depozitarea marfurilor si a ambalajelor
– punct de control sanitar-veterinar
– pastrarea si inchirierea cantarelor
– bazine pentru spalarea produselor, fantani cu jeturi de apa potabila amplasate pe platou
– punct sanitar de prim ajutor
– birou administrativ
– punct destinat activitatii organelor de control
– posturi telefonice publice
– spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere si de curatenie
– teren de parcare
– punct de strangere a deseurilor
– spatii pentru cazarea producatorilor
– punct cu mijloace de prima interventie pentru PSI
– WC-uri publice
3.000

 

 

 

 

2.000

– biserici (amenajari, cladiri noi) – realizarea parteneriatului Biserica – Administratie publica, pentru derularea in comun a programelor de asistenta sociala si combatere a saraciei
– reabilitarea cladirilor si a picturilor la Biserica Tintareni si Floresti
– realizarea de instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor la cele 4 biserici
– construire local biserica Floresti
– infiintare cimitir sat Tintareni
– imprejmuire si amenajare curti parohiale
500
2.000
500
300
2.000
1.000