Sunday, April 14, 2024

Raport legea 52 si raport legea 544  pentru anul 2016

Raport legea 544 si raport legea 52  pentru anul 2014

Raport legea 52 si raport legea 544 pentru anul 2013

Raport Legea 544 pentru anul  2012

Raport Legea 52 pentru anul  2012

DE CE ESTE IMPORTANTĂ  LEGEA PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC?

PENTRU CĂ:
– este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice;
– instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
– se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici;
– accesul la informaţiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepţia.

CINE POATE SOLICITA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC?

– orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină poate cere informaţii de interes public (art.20 din Norme).

PUTEŢI SOLICITA ORICE INFORMAŢIE, FĂRĂ NICI O RESTRICŢIE?

– da, dar trebuie să ştiţi că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat. Solicitantul nu trebuie să-şi justifice, în nici un fel, cererea. Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi numai din simpla curiozitate, întrucât accesul la astfel de informaţii este liber, ceea ce presupune că ele se află la dispoziţia tuturor.

CONFORM LEGII 544/2001, SUNT EXCEPTATE DE LA ACCESUL LIBER URMĂTOARELE INFORMAŢII:

– informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
– informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categorie informaţiilor clasificate;
– informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială şi principiului concurenţei loiale;
– informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
– informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
– informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;

– informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

CUM PROCEDĂM PENTRU A OBŢINE INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC?

Direct la sediul instituţiei/autorităţii publice sau regiei autonome.
– VERBAL, adresându-vă Centrului de Informare pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice din cadrul Primăriei comunei Tintareni , sau persoanelor responsabile de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc, în cadrul unui program afişat la sediul instituţiei. Dacă nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o solicitare scrisă. În afara informaţiilor din oficiu, puteţi cere verbal orice alte informaţii de interes public. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile imediat, solicitantul este îndrumat să le ceară în scris.
– CERERE SCRISĂ (de preferinţă: expediată prin poştă, cu confirmare de primire sau depusă la sediul instituţiei/autorităţii publice, cu număr de înregistrare, sau electronic). Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie să conţină denumirea şi sediul autorităţii/ instituţiei publice; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; care este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a documentelor.
Atenţie: cererea scrisă poate fi făcută pentru comunicarea oricărui gen de informaţii de interes public, inclusiv a celor care se comunică din oficiu. În caz contrar, ar fi îngrădit nejustificat dreptul persoanei de a cere în scris orice informaţie de interes public, prevăzut de articolul 6 din Legea nr.544/2001. În acest sens există soluţii şi în jurisprudenţă, instanţa hotărând că obligaţia instituţiilor /autorităţilor publice de a comunica din oficiu unele informaţii de interes public nu exclude obligaţia acestora de a comunica informaţiile şi în scris, la cererea solicitantului, conform articolului 6 din Legea nr.544/2001. Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite instituţiei/autorităţii competente şi va informa solicitantul despre aceasta (articolul 24 din Norme).
Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public si ale reclamaţiei administrative

Descarca formular_tip_1 pentru cererea de informaţii de interes public

Descarca formular_tip_2 pentru cererea de informaţii de interes public

Descarca formular_tip_3 pentru cererea de informaţii de interes public

Lista cu informatii publice