Saturday, July 13, 2024

VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE-VMI

MODEL CERERE VMI
Acord privind colectarea datelor personale VMI 2023
Anexa 4
ANEXA Nr.10 fisa de verificare in teren
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării VMI
Ghid informativ VMI
Pliant informativ VMI
Poster VMI

Venitul minim de incluziune (VMI) trebuie solicitat printr-o cerere specială  completată și depusă la primărie până la sfârșitul anului.

Toţi beneficiarii actuali de Venit Minim Garantat (VMG) şi Alocația de Stat pentru Familie (ASF) trebuie să se înregistreze în sistem până la 31 decembrie 2023 pentru a fi eligibil pentru VMI în 2024.

Aceasta este o măsură esenţială pentru a nu pierde dreptul la Venitul minim de incluziune (VMI) odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Venitul minim de incluziune 2024 – care este cuantumul maxim

Cuantumul  venitului minim de incluziune (VMI) acordat familiei sau persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege- 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

Cuantumul maxim al VMI, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

Cuantumul venitul minim de incluziune (VMI) pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie.

Familiile cu copii, câți bani pot primi în 2024

Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 107 lei, pentru familia cu un copil;
– 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
– 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 120 de lei, pentru familia cu un copil;
– 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
– 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 85 de lei, pentru familia cu un copil;
– 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
– 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 110 lei, pentru familia cu un copil;
– 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
– 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

Venitul minim de incluziune (VMI) înlocuiește ajutoarele sociale existente

Venitul minim de incluziune (VMI) înlocuiește ajutoarele sociale existente 

Venitul minim de incluziune (VMI) este un beneficiu de asistenţă socială care combină ajutoarele sociale existente.

Sprijin pentru incluziune.  Are ca scop prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială şi înlocuieşte ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

Sprijin pentru familiile cu copii.  Se acordă familiilor cu copii aflaţi în întreţinere cu vârsta de până la 18 ani şi are ca scop prevenirea sărăciei şi încurajarea participării copiilor la educaţie, înlocuind alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF).

Cine poate solicita VMI?  VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât şi de familiile care îndeplinesc condiţiile de acordare potrivit legii.

Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.