Wednesday, May 29, 2024

Program de lucru al primariei

Luni – Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00


Graficul sedintelor comisiilor de specialitate

Comisia de specialitate Data si ora sedintei
1. Comisia pentru activitatea economic financiara Vineri – ora 16:15
2. Comisia pentru invatamant, sanatate si familie Vineri – ora 15:15
3. Comisia pentru administratia publica, juridica si de disciplina Vineri – ora 14:15

 

1.Comisia pentru activitate economic-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism.

2.Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, activitate socio-culturala, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport.

3.Comisia pentru administratie publica, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor.

AUDIENȚE