Tuesday, June 25, 2024

Autorizații de Construire/ Desființare – AC/AD

1. Cerere pentru eliberarea AC/AD;
2. Extras CF in original, nu mai vechi de 30 zile;
3. Acordul Unic eliberat de Primaria Tantareni (daca e cazul);
4. Documentatia tehnica (in 2 ex.) intocmita de proiectant cf. Legii 50/91 republicata, modificata si completata cu Legea 453/2001;
5. Dovada achitarii taxei pentru AC/AD – chitanta de la casieria Primariei.
6. Act de proprietate – copie legalizata CI/BI.
7. Anexa la emiterea AC.

Anunt incepere lucrari

  • Cerere tip;
  • Copie autorizatie de construire.

Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minimum 10 zile inainte