Tuesday, June 25, 2024

Acte necesare acordarii ajutorului social

 

CF L. 416/2001

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei
 • certificat de nastere parinti si copii
 • certificat de casatorie
 • buletin de identitate sau carte de identitate
 • hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)
 • adeverinta de elev sau student
 • acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap
 • adeverinte eliberate de AJOFM Gorj
 • adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu
 • adeverinte medicale (apt de munca)
 • cupon pensie;somaj;salariu sau orice alte venituri permanente
 • cupon alocatie de stat pentru copii (CEC)
 • cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii
 • cerere tip
 • dosar cu sina

Toate actele vor fi prezentate în copie “xerox” si original.

CERERE AJUTOR SOCIAL

ANCHETA SOCIALA