Saturday, July 13, 2024

Rectificare bugetară 22.12.2021
Rectificare bugetară 26.11.2021
Rectificare bugetară 21.10.2021
Rectificare bugetară 30.09.2021
Rectificare bugetară 16.07.2021
Buget inițial 12.05 2021
Rectificare bugetară 19.02.2020
Rectificare bugetară 30.03.2018
Rectificare bugetară 26.06.2018
Rectificare bugetară 31.08.2018
Rectificare bugetară 11.09.2018
Rectificare bugetară 28.09.2018
Rectificare bugetară 31.10.2018
Rectificare bugetară 09.11.2018
Rectificare bugetară 29.11.2018
Rectificare bugetară 19.12.2018
Situație trimestrială 31.12.2018

BILANT 30.09.2017

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PE ANII 2018-2020

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – CHELTUIELI 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI 30.09.2017

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.09.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30.09.2017

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30.09.2017

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 30.09.2017

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2017

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 30.09.2017

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.09.2017

 

An Executia bugetara Bugetul general Rectificare 1 Rectificare 2 Rectificare 3 Rectificare 4 
2015 Executie bugetara 2014 Buget 2015 Buget 18.03.2015 Buget 08.05.2015  Buget 26.06.2015
2016  Buget 2016  Buget 29.02.2016

DARI DE SEAMA

DDS 31.03.2017

DDS 30.06.2017

DDS 31.03.2015

DDS 30.06.2015