Ciutureanu Robert Marian – Primar

Perețeanu Antonică-Gabriel – Viceprimar

Ciobanu Cristian Stefănel – Secretar Comuna

Ec. Ghibusi Nicoleta Simona – Sef Birou Contabilitate