Saturday, July 13, 2024

1. Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism:

1 Ionescu Ion Președinte comisie
2 Tălău Marius Constantin Secretar comisie
3 Boiangiu Dan Membru
4 Burducea Ion Membru
5 Crețu Marius Membru

 

2. Comisia pentru activități învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, munca, protecție socială, protecție copii, tineret și sport:

1 Tudor Marin Președinte comisie
2 Doană Paulina-Ramona Secretar
3 Vasilescu Maria Membru
4 Perețeanu Antonică Gabriel Membru
5 Dumitru Constantin Membru

 

3. Comisia pentru administrarea publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor:

1 Cojocaru Emilian Președinte comisie
2 Turculețu Viorel Secretar comisie
3 Ionescu Ion-Bogdan Membru
4 Marica Mihai Membru
5 Boiangiu Ion Membru