sâmbătă, octombrie 24, 2020

1. Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și turism:

1 Ciutureanu Robert Marian Președinte
2 Prodea Lelia Secretar
3 Crețu Marius Membru
4 Mihăilescu Eugenia Membru
5 Tudor Marin Membru

 

2. Comisia pentru activități învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte, munca, protecție socială, protecție copii, tineret și sport:

1 Dumitru Constantin Președinte
2 Mihăilă Elena Secretar
3 Boiangiu Elena Membru
4 Pereteanu Antonică Gabriel Membru
5 Pereteanu Ion Membru

 

3. Comisia pentru administrarea publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor:

1 Turculețu Viorel Președinte
2 Linteși Dumitru Secretar
3 Ionescu Ion Membru
4 Cojocaru Dumitru Membru
5 Bărăgan Radu Membru