Sunday, April 14, 2024

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveti nevoie de urmatoarele acte:

  • certificat deces (copie si original)
  • act de identitate al solicitantului
  • act de stare civila al solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul (mostenitor,tutore,curator)
  • dovezi privind suportarea înmormântarii

Ajutorul de înmormântare se acorda numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social