Wednesday, May 29, 2024

Legea nr. 260/2008

Privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

Prezenta lege reglementeaza:
a) conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b) raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;
c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.

Cititi legea online

 DREPTURILE CETATENILOR

Legislatia care reglementeaza drepturile cetatenilor în relatia cu administratia publica.

1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata în Monitorul Oficial nr. 663/23.X.2001)

2. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica (publicata în Monitorul Oficial nr. 70/3.II.2003)

3. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (publicata în Monitorul Oficial nr. 279/21.IV.2003)

4. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata în Monitorul Oficial nr.296/30.IV.2002)

5. Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni (publicata în Monitorul Oficial nr. 611/14.XII.1999)