Wednesday, May 29, 2024

Rezultate finale examen promovare grad

Rezultate probă interviu 24.05.2024

Rezultate proba scrisă examen promovare grad 24.05.2024

Anunț nr. 3538 din 14.05.2024 verificare eligibilitate dosare

Anunț examen promovare în grad, data 24.05.2024, ora 10:00

Anunț nr 1974 din 14.03.2024, concurs pentru ocuparea funcției de conducere vacante de șef centre (Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, Cantina socială, Serviciul social de asistență comunitară pentru persoanele vârstnice).

REZULTAT PROBA SCRISĂ EXAMEN PROMOVARE ASISTENT SOCIAL nr 1605 din 28.02.2024

REZULTAT SELECTIA DOSARELOR EXAMEN PROMOVARE GRAD ASISTENT SOCIAL nr 1605 din 21.02.2024

Anunț examen promovare grad/treaptă asistent social

INFORMARE – UAT COMUNA TANTARENI

Anunț buget 2024 nr 502 din 22.01.2024

Anunț licitație comuna Țânțăreni

Rezultat final examen promovare clasa din 09.11.2023

Rezultat probă interviu, examen promovare clasă 09.11.2023

Anunț concurs recrutare asistent medical comunitar, în cadrul compartimentului asistență medicală comunitară pe perioadă determinată, Nr 10496 din 06.11.2023. Consursul va avea loc în data de 21.11.2023, ora 10:00.

Anunț rezultat selecție dosare pt examenul de promovare în clasă din data de 09.11.2023

Anunt examen de promovare clasă 24.10.2023

Rezultat final la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

Rezultat interviu la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

Rezultat probă scrisă la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Compartimentului: Relaţii Publice, Registratură, Protectia Muncii si Arhivă

Anunț privind rezultatul selecţiei  dosarelor candidaților  înscriși la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

Proces-verbal concurs psiholog debutant

Anunț examen promovare în grad profesional superior

Anunț rezultat selecție dosare concurs psiholog și asistent social

Anunț concurs psiholog și asistent social

Raport respectare norme de conduita personal contractual

Proces-verbal de constatare a derulării etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune

Anunț-Cu privire la proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Țânțăreni și Bugetul instituțiilor publice și activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pe ani 2024-2026

Rezultat proba scrisă-examen de promovare asistent social, gradul practicant în cadrul Serviciului asistență socială-Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți în data de 26.10.2022

ANUNȚ – examen promovare – asistent social debutant – Centrul de consiliere și sprijin pt copii și părinți

Rezultat final examen promovare grad

Rezultat examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului, protectiei mediului si administrarea domeniului public si privat , organizat în data de 11.04.2022

Rezultat selectie dosar examen promovare grad profesional

ANUNT PROMOVARE GRAD PROFESIONAL-COMPARTIMENTUL URBANISM-11.03.2022

Anunț dezbatere publică buget

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE GRAD 28.12.2021

ANUNT PROBA INTERVIU -EXAMEN PROMOVARE GRAD 28.12.2021

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE 27.12.2021

ANUNT REZULTAT PROBA SCRISA EXAMEN PROMOVARE GRAD 28.12.2021

ANUNT REZULTAT PROBA INTERVIU EXAMEN PROMOVARE

ANUNT REZULTAT PRONA SCRISA -EXAMEN PROMOVARE GRAD PRINCIPAL

ANUNT REZULTAT SELECTIE EXAMEN PROMOVARE GRAD 28.12.2021

Anunt selectie dosar examen promovare grad

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL

REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL

Examen de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin transformarea posturilor existente în gradul sau treapta profesională imediat superioară-26.11.2021

Anunț examen promovare în grad profesional

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN GRAD CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

ANUNT-CONSILIER ETICA

Rezultatele Probei finale la concursul din data de 26.07.2021

Rezultat – proba interviu – examen recrutare asistent social

Rezultat – proba scrisă – examen recrutare asistent social erviciul Asistență Socială – Centrul de Consiliere si sprijin pentru copii și părinți

Rezultat selecție dosar asistent social – Centrul de consiliere și sprijin

Anunț – concurs recrutare asistent social, grad debutant Centrul de consiliere

REZULTAT FINAL – REFERENT

Rezultat probă interviu – referent

Rezultat probă scrisă referent

Rezultat selecție dosar referent

Anunț concurs recrutare referent, grad debutant, comp. fond funciar, cadastru, registru agricol, programe

Anunț Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

REZULTAT PROBĂ INTERVIU – EXAMEN RECRUTARE POLIȚIST LOCAL

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ – EXAMEN RECRUTARE POLIȚIST LOCAL

Rezultat probă scrisă – concurs recrutare referent, clasa III, grad debutant, compartimentul fond funciar, cadastru, registrul agricol, programe

Rezultat proba scrisă referent, clasa III, grad debutant compartiment fond funciar, cadastru, registru agricol, programe

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentu ocuparea funcției publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Ordinea și liniștea publică și paza bunurilor, organizat în data de 02.03.2021

ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE DOSARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ CONSILIER DEBUTANT

Anunț concurs recrutare funcție publică polițist local

Anunț recrutare funcție publică consilier, grad debutant comp. fond funciar cadastru, registru agricol, Programe

Anunț concurs recrutare referent, grad debutant, compartiment fond funciar, cadastru, registrul agricol, programe

REZULTAT CONTESTAȚIE PROBĂ SCRISĂ

ANUNȚ REPROGRAMARE ORA 11.00 PROBA INTERVIU CONCURS RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

ANUNȚ PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE RECRUTARE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR, GRAD DEBUTANT, STUDII SUPERIOARE la Compartimentul Asistență medicală comunitară

Rezultatul ocupării prin transfer la cerere, a funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului resurse umane, buget local, salarizare, contabilitate și achiziții publice

Selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin POCU 2014-2020

Anunț concurs asistent medical comunitar

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție în cadrul Primăriei comunei Țânțăreni 25.11.2020

Selecția partenerilor în vederea scrierii și depunerii de proiecte spre obținerea de finanțare prin POCU 2014-2020

Anunț organizare examen de promovare din studii medii în studii superioare – Serviciul asistență socială – Cantina socială

ANUNȚ PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRAD

ANUNȚ REZULAT PROBA INTERVIU PROMOVARE ÎN GRAD

ANUNȚ REZULTAT PROBA SCRISĂ PROMOVARE ÎN GRAD

ANUNȚ SELECȚIE DOSARE PROMOVARE ÎN GRAD

Anunț examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența  Persoanelor Țânțăreni

Rezultat final concurs consilier grad debutant

Rezultat proba interviu – consilier, grad debutant 12.05.2020

Rezultate proba scrisa la concursul din data de 08.05.2020

Anunț selecție dosare recrutare din data de 08.05.2020

Concurs pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul Resurse Umane, Buget Local, Salarizare, Contabilitate și Achiziții Publice

Concurs pentru ocuparea funcției de Inspector, clasa I, gradul profesional superior – Biroul Resurse Umane, Buget Local, Salarizare, Contabilitate și Achiziții Publice

Anunț Proiect de Hotarâre Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tânțăreni și Bugetul instituțiilor publice si activitatiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023…

Anunt promovare personal contractual debutant

PROCES VERBAL SELECTIE PARTENER PROIECTUL Furnizare de servicii socio- medicale prin Centrul Comunitar de zi „O șansă pentru fiecare” din Comuna Țînțăreni, județul Gorj (23.05.2019)

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Rezultat final concurs asistent medical comunitar

Anunț rezultat proba scrisa asistent medical comunitar

Rezultatul selecției de dosare pentru funcția de Asistent medical comunitar, gradul debutant

Anunț concurs asistent medical comunitar

Rezultat final examen recrutare inspector

Rezultat proba scrisă examen recrutare inspector

Rezultate finale examen promovare  grad

Rezultat proba scrisa examen  promovare

Rezultat proba finala administartor paznic

Rezultat proba scrisa administrator paznic

Anunț concurs selecție dosare

Anunț concurs recrutare

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA PENTRU POSTUL ADMINISTRATOR

Bibliografia si atributii  urbanism

Anunt concurs promovare grad profesional superior

Anunt concurs recrutare pe postul vacant inspector asistent in cadrul Compartimentului Urbanism

Rezultat selecție dosare inspector asistent Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Anunț concurs recrutare

Anunț concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de Inspector, grad profesional asistent, clasa I, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, protecției mediului și administrarea domeniului public și privat

Anunt privind rezultatele finale la concursul de promovare

ANUNȚ CONCURS RECRUTARE INSPECTOR, GRAD ASISTENT

ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE GRAD-FUNCȚIONARI PUBLICI

Anunț examen promovare personal contractual debutant

Anunt urbanism

Anunt privind rezultatele la concursul de recrutare pentru postul de educator in cadrul Serviciului asistenta sociala – centrul de consiliere si sprijin pentru copii si parinti

Anunt post educator Serviciul Asistenta Sociala

Anunt examen post educator Serviciul asistenta sociala

Anunt examen de promovare in grade sau trepte profesionale pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Tantareni, si al Serviciilor publice subordonate Consiliului Local al comunei Tantareni

Anunt concurs post vacant pentru functii publice: administrator/paznic, paznic, tractorist si ingrijitor

Anunt concurs post vacant pentru functii publice: administrator/paznic, paznic si tractorist

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal

 ANUNȚ PROMOVARE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI SITUAȚII DE URGENȚĂ  ȘI PROTECȚIA MUNCII MARTIE 2015

Anunt incadrare noiembrie 2015

Anunt concurs de promovare in gradul profesional principal si superior

Anunt examen de promovare in clasa I a functionarilor publici din cadrul Serviciului Publc Local Politia Locala

Anunt organizare concurs pentru ocuparea unei functii vacante in statul de functii – inspector specialitate

Anunt Igiena si Educatie – Prioritate Comunitara

Anunt grad practicant 

Anunt promovare in clasa

Anunt promovare in grad principal si superior

Anunt concurs asistent social 

Regulament de organizare si functionare

Regulament intern 2012

Norme de aplicare a codului de etica

Cod de etica

Concurs asistent social centru-2013

Anunt  examen pentru post inspector clasa I, consilier clasa I si politist local clasa III

Anunt examen

Anunt angajare personal contractual pentru data de 04.02.2013

Anunt promovare personal contractual

 ANUNT REFERENTI

ANUNT concurs de recrutare pentru  ocuparea functiei de publice de executie -1 post inspector ,clasa I –grad profesional asistent 

Anunt Nr. 2178 /11.04.2012 Primăria comunei Tintareni organizeaza concurs de recrutare ( personal contractual-functie temporar vacanta ) pentru : -1 post magaziner in cadrul Serviciului Asistenta sociala .

 

Anunt Nr 107 /09.01.2012. Primăria comunei Tintareni organizeaza concurs de recrutare pentru  următoarele 2 posturi: 1 post tractorist-excavatorist (buldoexcavatorist)-Compartimentul Personal de deservire si un post  ingrijitor-Serviciul asistenta sociala -Centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii.

 

Anunt Nr  4000 /28.06.2011. Primaria comunei Tintareni organizează concurs de promovare în gradul profesional principal si superior

 

Anunt 06.02.2012. Primaria Tintareni organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de publice de executie consilier (finanaciar contabil)gradul asistent,clasa I in cadrul Biroului resurse umane,Salarizare si Buget local.

 

Anunt Nr 1458/13.03.2012. Primăria comunei Tintareni organizeaza concurs de recrutare ( personal contractual vacant )pentru : -1 post tractorist -excavatorist (buldoexcavatorist)- -Compartimentul Personal de deservire