Saturday, July 13, 2024

DOCUMENTE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE SI PROFIL DE ACTIVITATE

A AUTORIZATIEI DE AMPLASARE SI PROFIL DE ACTIVITATE

 

1.CERERE DECLARATIE CE SE GASESTE LA COMPARTIMENTUL FINANCIAR -CONTABIL;

2.CERTIFICAT DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI;

3.DOVADA DETINERII LEGALE A SPATIULUI (ACT PROPRIETATE,CONTRACT DE INCHIRIERE,SUBINCHIRIERE,ASOCIERE,LOCATIE,LEASING,ETC)

  4.CERTFICAT FISCAL EKIS DE COMPARTIMENTUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE;

5.ALTE DOCUMENTE PENTRU ACTIVITATI SPECIALE;

6.IN CAZUL REINNOIRII AUTORIZATIEI VA FI DEPUSA IN ORIGINAL AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE EXPIRATA;

7.COPII DE PE DOCUMENTELE CARE DOVEDESC PREGATIREA PROFESIONALA SAU DUPA CAZ EXPERIENTA PROFESIONALA PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII PENTRU CARE SE SOLICITA AUTORIZAREA;

8.DOSAR PLIC.

CEREREA IMPREUNA CU TOATE DOCUMENTELE VOR FI INREGISTRATE LA REGISTRATURA INSTITUTIEI.

AUTORIZATIA ESTE VALABILA 12 LUNI DE LA DATA INREGISTRARII!

ORICE MODIFICARE ASUPRA ACTELOR TREBUIE COMUNICATA NUMAIDECAT!