Listã cu documente necesare pentru starea civilã.

Acte necesare pentru cãsãtorie

Acte necesare pentru încheierea cãsãtoriei cu un cetãtean strãin

Acte necesare pentru înscrierea mentiunii de cãsãtorie si divort în strãinãtate

Înregistrare în registrul de stare civilã a nasterii

Acte necesare pentru înscrierea mentiunii de divort pronuntat în strãinãtate

Statele semnatare ale Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, încheiata la Haga la 5 octombrie 1961 ale caror acte oficiale trebuie sa fie apostilate

Acte necesare pentru schimbarea numelui

Acte necesare pentru eliberare livret de familie

Acte necesare pentru ajutor de înmormântare

Acte necesare pentru transcriere certificat deces

Vãrsta minimã de cãsãtorie

Acte necesare pentru schimbarea numelui pe cale adminstrativã