Contravaloarea actelor de identitateEliberarea cãrtii de identitate provizorie pentru cetãtetii români cu domiciliul în strãinãtate, care locuiesc temporar în România

Documente necesare pentru dovedirea adresei de domiciliu

Eliberarea cãrtii de identitate la dobândirea cetãteniei române

Eliberarea actului de identitatea la vârsta de 14 ani

Eliberarea primului act de identitatea dupã în deplinirea vârstei de 18 ani

Eliberarea actului de identitatea la: expirarea termenul de valabilitate, modificarea datelor de stare civilã, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

Eliberarea actului de identitate la: schimbarea domiciliului din strãinãtate în România