Anunț concurs recrutare referent, grad debutant, compartiment fond funciar, cadastru, registrul agricol, programe

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

FIȘA POSTULUI

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS