Cuvant de bun venit

Din partea mea, a echipei mele si a locuitorilor comunei Tantareni, va urez bine ati venit pe site-ul comunei noastre.
In actiunea administratiei noastre, trecutul si prezentul sunt premize importante.Dar tinta noastra este viitorul, ceea ce inseamna ca nevoile si aspiratiile oamenilor, problemele comunei si solutiile ce se impun sunt preocuparile noastre permanente.
Vom continua proiectele in curs si vom incepe si altele. Nu a fost usor dar am gasit drumul si vom reusi. Se spune ca fericirea nu este o tinta, ci mai degraba drumurile intr-acolo. Vom parcurge acest drum, atenti la oameni si la nevoile lor, ca si pana acum.
Tuturor celor ce veti parcurge aceasta pagina de web- oaspeti sau localnici- va adresez salutul meu si  al intregii mele echipe.
Cu cele mai bune sentimente,

Maria Vasilescu

Primar al Comunei Tantareni

       

Ajutor de înmormântare

CF L. 416/2001

 

Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare aveţi nevoie de următoarele acte:

 • certificat deces (copie şi original)

 • act de identitate al solicitantului

 • act de stare civilă al solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul (moştenitor,tutore,curator)

 • dovezi privind suportarea înmormântării

Ajutorul de înmormântare se acordă numai persoanelor care au beneficiat de ajutorul social

 

Acte necesare acordarii ajutorului social:
CF L. 416/2001

 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei

 • certificat de naştere părinţi şi copii

 • certificat de căsătorie

 • buletin de identitate sau carte de identitate

 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei sau a plasamentului (pentru copilul minor)

 • adeverinta de elev sau student

 • acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap

 • adeverinţe eliberate de AJOFM Gorj

 • adeverinţă venit eliberat de primăria de domiciliu

 • adeverinţe medicale (apt de muncă)

 • cupon pensie;şomaj;salariu sau orice alte venituri permanente

 • cupon alocaţie de stat pentru copii

 • cupon alocaţie suplimentară pentru familii cu mulţi copii

 • cerere tip

 • dosar cu şină

Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" şi original.

 

Inregistrarea căsătoriei se face la primăria de domiciliu al unuia dintre soţi, iar o dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • actul de identitate

 • certificatul de naştere în original şi în copie

 • certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

 • acte în original şi în copie din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare

 

O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:

 • certificatul constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul care a făcut constatarea în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări

 • actul de identitate al celui decedat

 • livretul militar sau adeverinţa de recrutare în cazul persoanelor supuse obligaţiilor militare

 

Inregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:

 • certificatul medical constatator al nasterii intocmit pe formular tip, care va trebuie sa poarte nr. de inregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului

 • certificatul de nastere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă.

 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi

GALERIE

CINE ESTE ONLINE

Avem 64 vizitatori și niciun membru online

România 100

100

DPO

GDPR

CONTACT

Adresa: Sat Țînțăreni, Com. Țînțăreni, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 123,  jud. Gorj, cod poștal 217535
Telefon: 0253-473109, 473108
Fax: 0253-473109
http://www.primariatantareni.ro

MultiTrans

Tradu

English French German Romanian

Localizare

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Biblionet

Muzeu